Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

steunpunt digitalisering erfgoedcollecties

Aanvragen financiële bijdrage - Themafonds Digitalisering

Belangrijke update maart 2020:

Het Themafonds Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland is op dit moment uitgeput. Er zijn zoveel aanvragen van erfgoedinstellingen ontvangen, dat het gehele beschikbare budget is uitgegeven. Naar verwachting wordt het Themafonds in de zomerperiode van 2020 weer opengesteld. Houd de berichtgeving hierover goed in de gaten! Heeft u tussen 11 februari en 10 maart 2020 een aanvraag voor het Themafonds ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF)? Dan wordt er met u contact opgenomen over de status van uw aanvraag.

Over het Themafonds

Het Themafonds draagt per aanvraag maximaal € 10.000 bij en nooit meer dan 75% van de totale kosten. Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage verwacht van minimaal 25 % van de totale projectkosten. Bij kleine en middelgrote instellingen kan de eigen bijdrage o.m. bestaan uit gekapitaliseerde vrijwilligersuren. Bij grote (structureel ondersteunde) instellingen stellen wij als voorwaarde een eigen financiële bijdrage van minimaal 25 %. Een instelling kan meerdere keren een beroep doen op het Themafonds. Aanvragers die voor de eerste keer een beroep doen op dit fonds hebben voorrang.

 

Een collectie beherende instelling kan een aanvraag indienen voor de inhuur van professionele ondersteuning en/of de aanschaf van apparatuur t.b.v. de digitalisering van de collectie. Financiële ondersteuning is alleen mogelijk als aangetoond wordt dat dit noodzakelijk is voor het digitaliseringsproject en als een certificaat van een bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland gevolgde cursus kan worden overlegd. Bij ‘apparatuur’ denken wij bijvoorbeeld aan aanschaf van hard- en software, collectieregistratiesystemen, licenties, scanners en een camera.

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit het Themafonds moet een project voldoen aan een aantal specifieke criteria (zie ook: www.cultuurfonds.nl/zuidholland/aanvragen Zuid-Holland  en voorwaarden Themafonds Digitalisering).

 

Criteria

Naast de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds zijn specifieke richtlijnen op het Themafonds van toepassing:

 • De collectie of een deel daarvan wordt op een uniforme, toegankelijke manier in woord en beeld gebracht, volgens de standaarden van het project Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland.
 • De data worden aangeboden als ‘open data’:
  • de collectie wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt door gebruik van open standaarden;
  • de collectie wordt vrij beschikbaar voor derden (bijvoorbeeld via het Canon van Zuid-Holland, Collectie Nederland, Europeana).
 • De collectie wordt digitaal toegankelijk voor een breed publiek en het project is bij voorkeur gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Aanvragen waarbij specifiek een verbinding wordt gezocht met jongeren hebben een streepje voor.
 • Van de aanvrager wordt een eigen (financiële) bijdrage verwacht. Dit kan bij kleine en middelgrote instellingen onder meer door de inzet van vrijwilligers in uren.

 

Aanvraag

De aanvraag bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • motivatie voor de participatie aan het project Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland;
 • beschrijving van de huidige stand van het digitaliseringsproces;
 • beschrijving van het project, met een toelichting op de keuze van de onderdelen van de museale collectie die als open data worden ontsloten;
 • visie op het bereiken van meer en nieuwe publieksgroepen, bij voorkeur jongeren;
 • startdatum en planning;
 • certificaat van deelname aan één of meer cursussen van het Steunpunt Digitalisering die Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert (i.v.m. kennis over licenties en auteursrechten, ‘open data’);
 • begroting en dekkingsplan (indien van toepassing met offertes);
 • formaat van de instelling: klein, middelgroot of groot (aantal bezoekers).

 

*Vergeet bij het indienen van de aanvraag niet het certificaat van deelname aan een cursus mee te zenden. Zonder dit certificaat wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden waarvoor een financiële bijdrage kan worden aangevraagd:

 • Aanschaf van een collectieregistratiesysteem, scanner, fototoestel, computer/laptop.
 • Inhuur extern deskundigen.
 • Digitalisering door vrijwilligers die begeleid worden door externe partij.
 • Digitaliseren van documenten, foto’s, films, kledingstukken, objecten, etiketten, grenspalen etc.
 • Digitalisering van dia’s als onderdeel van een bijzondere collectie Digitaliseren fotoarchief (schenking) of beeldbank.
 • Het online plaatsen van de collectie en verhalen.
 • Digitaliseren van een catalogus.

 

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland en maakt onderdeel uit het programma 'Digitalisering cultureel erfgoed Zuid-Holland'. Dit programma  is samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Erfgoedhuis Zuid-Holland opgezet om de digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties te ondersteunen, te professionaliseren en te promoten.

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Steunpunt Digitalisering

Het Steunpunt Digitalisering is er voor musea en historische verenigingen in Zuid-Holland. Het Steunpunt biedt advies, cursussen en kennisbijeenkomsten over het digitaliseren van erfgoedcollecties. Ook zijn er de komende twee jaar subsidiemogelijkheden. Meer informatie is op te vragen bij de projectleider Bob Valckx (digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl)

Voor vrijwilligers in erfgoed en groen

Het platform ZelfDoen in Zuid-Holland is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland en De Groene Motor. Vrijwilligersgroepen en organisaties kunnen op het platform vacatures, cursussen en andere activiteiten aanbieden.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee